Introduction

Ylikansallinen Karavaani Yhtiövaltaa Vastaan

Ihmiset vapaakauppaa vastaan (Peoples Global Action against "free" trade and the WTO, PGA) järjestää yhdessä lukuisten muiden järjestöjen ja liikkeiden kanssa vuoden 1999 touko-kesäkuussa koko Euroopan kattavan puhuja- ja toimintakiertueen. Kiertueelle osallistuu n. 600 eri kansanliikkeen edustajaa eri puolilta maailmaa ja mahdollisimman monien eurooppalaisten toivotaan liittyvän mukaan omilla kulkuneuvoillaan. Suurin osa osallistujista on Intiasta, josta koko idea on alunperin lähtenyt liikkeelle.

Kiertueen sijoittuu ajalle 22.5.-20.6.1999, ja se kiertää kiertää yhteensä 9 eri maan kautta. Sen tarkoituksena on lisätä Euroopassa tietoutta vapaakaupan ja globalisaation haitoista, ja innostaa yhä enemmän ihmisiä mukaan kasvavaan vastarintaan sekä tuoda tämä vastustus lähelle niitä valtainstituutioita, jotka tällä hetkellä päättävät suurimmasta osastasta maailman ihmisten elämään vaikuttavista asioista. Kiertue on väkivallaton, mutta toteuttaa paikoitellen gandhilaista kansalaistottelemattomuuden perinnettä. Kiertueen sanomana on pikemminkin ehdoton EI vapaakauppasopimuksille ja sitä edistäville instituutioille kuin pyrkimys lobbaamiseen tai keskusteluyhteyden luomiseen vallanpitäjien kanssa. Pääpaino on ruohonjuurita-son vaikuttamisessa ja kontaktien luomisessa paikallisten ihmisten kanssa ja siten edistää vapaan kansalais-yhteiskunnan kehittymistä. Kiertueen poliittisena ohjenuorana toimivat PGA-manifesti, Intiassa joulukuun aikana valmistuva julistus, jota täydennetään Euroopassa kirjoitettavalla, täkäläistä näkökulmaa ja ongelmia korostavalla tekstillä. PGA-manifesti löytyy osoitteesta: <http://www.agp.org>, tai sen saa pyynnöstä alla olevista osoitteista, ja muut tekstit valmistunevat tammikuun -99 loppuun mennessä (raakaversio intialaisten manifestista on jo niinikään saatavilla pyynnöstä).

Eri teemoja tulevat olemaan ydinvoima ja -aseet, bioteknologia ja elämänpatentit, vapaakauppasopimukset ja yhtiövalta, ruuantuotanto ja maailmankauppa, työntekijöiden oikeudet, ympäristö, alkuperäiskansat, tasa-arvo sekä demokratia. Suunnitteilla ohjelmassa on mm. mielenosoituksia eri valtioiden hallitusten sekä vapaakauppaa edistävien instituutioiden luona, kuten EU, WTO, FAO ja ICC sekä Euroopassa päämajaansa pitäviä ylikansallisia yhtiöitä vastaan, mm. NESTLE, NOVARTIS ja BAYERS. Oleellista osaa ohjelmassa esittävät myös tapaamiset eri maiden maanviljelijöiden ja muiden ryhmien kanssa. Karavaani tulee liittymään For Mother Earth -järjestön järjestämään ydinaseiden vastaiseen marssiin Haagista Brysseliin toukokuun lopussa, sekä kesäkuussa Kölnissä järjestettäviin EU-huippukokouksen ja G8-kokouksen vastaisiin tapahtumiin - Karavaani huipentuu G8-kokouksen alkamispäivänä 18.6. järjestettävään maailmanlaajuiseen toimintapäivään Rahan valtaa vastaan.

Kiertue toteutaan mahdollisimman hajautetuin ja osallistavin periaattein periaattein. Etelän maiden aktiivit kustantavat itse omat matkansa Eurooppaan (varat kerätään kollektiivisesti eri ryhmien keskuudessa), täkäläiset ryhmät vastaavat kollektiivisesti yleisistä järjestelykuluista ja Karavaanin matkakustannuksista, ja jokainen paikallisryhmä huolehtii majoituksesta ja ruokailuista paikanpäällä. Kiertueen ideointiin ja organisointiin, samoin kuin poliittisen materiaalin (mm. edellä mainitun julistuksen) tuottamiseen osallistuminen on avointa kaikille teemoista kiinnostuneille.

Suomesta voisimme osallistua Karavaaniin esim.

  • Keräämällä rahaa kiertuetta varten.
  • Kutsumalla kiertueelle osallistuvia Etelän aktivisteja Suomeen, esim.
  • puhujakiertueelle, vaikkapa yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa.
  • Tiedottamalla kiertueesta aktivistien ja järjestöjen piirissä ja medialle.
  • Hankkimalla eri järjestöjen, kansanedustajien, euro-edustajien, kirjailijoiden ja taiteilijoiden ym. allekirjoituksia, joilla he ilmaisevat kannattavansa Karavaania - näitä allekirjoituksia käytettäisiiin esim. viisumi- ja raha-anomuksissa antaman Karavaanille enemmän "painoarvoa".
  • Lähtemällä itse, isommalla tai pienemmällä porukalla kiertämään Karavaanin mukana (eurooppalaisten osallistujen tulee kattaa itse matka-, majoitus- ja ruokakulunsa).
  • Järjestämällä jonkin tapahtuman kv. toimintapäivänä 18.6., (lisätietoja: www.gn.apc.org/june18).

Lisätietoja:
ICC, PO box 2228, 2301 CE Leiden, Holland
p/f +31-71-517 3094, sp: <caravan@stad.dsl.nl> (suomeksi:
<nasu@sci.fi>)
www: <http://stad.dsl.nl/~caravan>, PGA:sta: <http://www.agp.org>
Suomen järjestelyistä: Saara Henriksson, p. 050-547 1239, sp: <punxaara@iname.com>