programma

Nederland

Contactavond Inter Continental Caravan

Op 24, 25 en 26 mei a.s. zal een tak van de Inter Continental Caravan ontvangen worden in Amsterdam. 50 indiase boeren en boerinnen zullen hun ervaringen komen delen. Zij maken deel uit van een groep van 450 mensen uit indiase basisbewegingen die door Europa trekt om zich hard te maken tegen de negatieve gevolgen van ‘vrije handel’ zoals zij die dagelijks aan den lijve ondervinden.

Vele machtscentra zullen worden aangedaan, zoals WTO-bijeenkomsten, de kantoren van de Europese Gemeenschap etc. Het hoogtepunt zal zijn de G8-topconferentie van 18 juni aanstaande. Er zal gedemonstreerd worden, en er zullen contacten gelegd worden met Europese bewegingen.

Bij deze wordt u uitgenodigd op de bijeenkomsten die in Amsterdam georganiseerd worden in De Rode Hoed. Hier hopen we ervaringen uit te kunnen wisselen tussen de Nederlandse basisbeweging, de indiase vertegenwoordigers en andere geinteresseerden.

Programma:

Dinsdag 25 mei.

19:00-21:30
Women in rural India
The impact of gentechnology on agriculture

Speakers from India will meet with Dutch organisations to share experiences and ideas. How does gentechnology affect agriculture? What is the nature of genetical patens? Learn about Terminator-technology.>

Woensdag 25 mei.

15:00-17:00 The nature of money and self-financing methods.

Peer Smets and Aktie Strohalm will present new ideas about money, it’s nature, and how to change it. Can communities make their own money? Yes they can. Also there will be attention to different community credits and banking solutions.

Ge´nteresseerden en vrijwilligers kunnen zo spoedig mogelijk contact opnemen met Tom of Vanja / Volunteers can contact Tom or Vanja:
Tel.: 071-5150519
Fax: 071 5150517 (vermelden: ICC Nederland)
E-mail: tomddcs@stad.dsl.nl

terug naar de top