Peoples' Global Action

begin, uitgangspunten, basisdemocratisch netwerk, links

De "Peoples' Global Action against "Free" Trade and the World Trade Organisation" (PGA) werd in februari 1998 opgericht om het wereldwijde verzet tegen de globalisering van de economie te bundelen en te vergroten. Volgens de PGA is een mondiaal verbond van basisbewegingen nodig om weerstand te kunnen bieden aan het onrechtvaardige systeem van multinationale bedrijven, kapitaal, staten, internationale financiŽle instituten en ‘vrij’handelsverdragen dat de wereld regeert. De PGA roept op tot directe democratische en geweldloze actie.

Het PGA is alles behalve een hiŽrarchische organisatie. PGA heeft geen leden en heeft zelf ook geen geld. Een van de redenen hiervoor is dat men wil voorkomen dat het een controleerbare - lees bedwingbare - organisatie wordt. Maar een andere belangrijke reden is dat het PGA een beweging moet zijn in plaats van een logge, hiŽrarchische NGO (Niet Gouvernementele Organisatie).
De eerste ideeŽn voor het PGA netwerk zijn ontstaan tijdens het in de zomer van '97 door het Zapatista netwerk in Spanje georganiseerde Tweede Intergalactisch Treffen tegen het neo-liberalisme (Encuentro). De oprichtingsconferentie vond plaats in februari 1998 in GenŤve waar zo'n 300 deelnemers het eens werden over vier PGA uitgangspunten en een PGA-manifest. Het eerste echte wapenfeit dateert van mei met vele acties in GenŤve waar op dat moment  de feestelijkheden plaatvonden rond het 50-jarig bestaan van het GATT akkoord (de WTO voert dit akkoord uit).

Er zijn geen organisaties lid van de PGA. Er zijn alleen organisaties die zich achter de doelstellingen van de PGA kunnen scharen. Wel wordt op elke PGA conferentie een Convenors Committee gekozen dat zorgt voor de organisatie van de volgende PGA-conferentie. Op dit moment wordt het Committee gevormd door de volgende organisaties:

 • Black Communities' Process (Colombia)
 • Canadian Union of Postal Workers
 • Committee of Female Workers of El Salvador
 • Confederation of Education Workers of Argentina
 • Confederation of Indigenous Natinalities of Ecuador
 • Maori Independence Movement (Aoteoroa - Nieuw Zealand)
 • National Alliance of People's Movements (India)
 • Reclaim the Streets! London (UK)
 • Rural Organisation for Mutual Help (Mozambique)
 • Socio-Ecological Union (federatie van meer dan 200 groepen in verschillende landen, vooral Centraal en Oost Europa).

Een korte beschrijving van een aantal basisbewegingen uit verschillende delen van de wereld staat in het hoofdstuk andere organisaties.

Hieronder vind je de PGA-uitgangspunten uit het nulnummer van PGA Bulletin (november-december 1997). Verder staat ookhet uitgebeide PGA-manifest dat werd aangenomen tijdens de oprichtingscoferentie in het voorjaar van 1998 op deze site.

begin, uitgangspunten, basisdemocratisch netwerk, links

Uitgangspunten van Peoples' Global Action

 • Een zeer duidelijke verwerping van de instellingen die multinationale ondernemingen en speculanten hebben opgericht om macht van mensen weg te nemen, zoals de WTO en andere 'vrij'-handelsverdragen (APEC, EU, NAFTA).
 • Een confronterende houding, omdat we menen dat lobbyen geen belangrijke rol kan spelen in dergelijke ondemocratische organisaties, waarin het multinationale kapitaal de enige echte beleidsmaker is.
 • Een oproep tot geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid en de opbouw van lokale alternatieven door mensen aan de basis, als antwoord op de activiteiten van staten en bedrijven.
 • Een organisatiefilosofie die is gebaseerd op decentralisatie en autonomie.

begin, uitgangspunten, basisdemocratisch netwerk, links

Basisdemocratisch Netwerk

Op landelijk niveau is het met de PGA vergelijkbare Basisdemocratisch Netwerk (BN) in oprichting. Dit is een associatie van diverse groepen en individuen die zich alle kunnen vinden in de volgende doelstellingen:

 • Volledige democratisering van de samenleving op alle gebieden en een gelijke verdeling van kennis, macht en middelen op wereldschaal;
 • Gelijke rechten voor alle mensen overal ter wereld. Bestrijding van racisme, sexisme en alle andere vormen van uitbuiting en onderdrukking Het opbouwen van ecologisch en economisch duurzame alternatieven, gevestigd op basis-democratische en decentrale structuren;
 • Het voeren van directe actie voor het bereiken van de bovenstaande doelstellingen en het algemeen bewustzijn daaromtrent;
 • een confronterende houding tegen de macht van multinationale ondernemingen, nationale staten en supra-nationale instituties die actueel een bedreiging vormen voor een waardig bestaan voor mens, dier en natuur.

Voor aangesloten groepen en organisaties wil het BN een ondersteunende rol vervullen, daar waar het gaat om coŲrdinatie en communicatie, om informatievoorziening alsmede om publicitaire en facilitaire backup. Daarnaast hoopt het BN een actieve rol te kunnen spelen bij het initiŽren en stimuleren van vele noodzakelijk te voeren discussies over schijnbaar losstaande, maar intrinsiek met elkaar samenhangende onderwerpen en items.
homepage Basisdemocratisch Netwerk

begin, uitgangspunten, basisdemocratisch netwerk, links

Links

Grassroots Globalisation. Een artikel van Johua Karliner dat is overgenomen van de site van Corporate Watch. Grassroot organisaties in de hele wereld moeten samenwerken om effectief actie te kunnen voeren tegen de wereldwijze problemen van dit moment.

begin, uitgangspunten, basisdemocratisch netwerk, links