andere organisaties

Een aantal belangrijke basisbewegingen uit de gehele wereld zijn hieronder op een rijtjes gezet. Deze hebben echter niet allemaal iets te maken met de PGA en het is een verre van volledige lijst:

Movimento Sem Terra

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) is een braziliaanse organisatie van landloze boeren. Onder andere door middel van het bezetten van stukken land proberen ze er voor te zorgen dat de regering haast maakt met het onteigenen van niet gebruikte landbouwgrond. Activisten van deze beweging hebben veel last van represailles van de politie en grootgrondbezitters. Op een aantal stukken grond waar het onteigenen wel gelukt is zijn zelfvoorzienende gemeenschappen ontstaan.

ga verder met de tekst 'Moviemento Sim Terra (MST) de landloze boerenbeweging in BraziliŽ, hun ontwikkeling, methode en organisatie', vertaald naar 'Our daily bread today!' door Raul Zibechi, International Viewpoint #302.

Peasant Movement of the Philippines

 

Zapatistas/EZLN

 

Movement for the Survival of the Ogoni People

 

Indigenous Women's Network of North America

 

FIA (Maori-organisatie)

links:
'De strijd van maori's voor landrechten en tegen het neo-liberalisme'. Artikeltje over het FIA op de site van Eurodusnie.

Central Sandinista de Trabajadores

 

links:

pagina met veel links naar Nicaraguaanse organisaties: http://www.dds.nl/~noticias/links/nica.htm

Mama 86

De organisatie Mama 86 is opgericht in 1990 door een groep jonge ontevreden moeders uit Kiev. Ze waren ontevreden vanwege het tekort aan melk en brood, vanwege hun zieke kinderen en vanwege de verdere vooruitzichten op kinderen met kanker als effect van de Tjernobyl-ramp.

Mama 86 heeft projecten opgezet die zich bezighouden met ecologie, creches, voorlichting over milieu voor kinderen. Verder probeert zij het consumptie en productie patroon te veranderen.

links:

stuk over Mama 86 op de site van de oganisatie 'Young Women and Democracy': http://www.antenna.nl/ywd/Gatherings/NIS/mama86.html

IUF (internationale vakbond)

De International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations (IUF) is een wereldwijze federatie van vakbonden die arbeiders in de landbouw en horeca sector. Ook de KRRS is hier lid van.

link naar de homepage van de IUF


links naar andere teksten en site's:

New Revolutionary Peasantry, The Growth Of Peasant-Led Opposition To Neoliberalism. Door James Petras. Tekst over de ontwikkeling, samenwerking en positie in de maatschappij van basisbewegingen van landarbeiders en boeren in Latijns Amerika.