Introductie

begin, landbouw in de 3e wereld, de KRRS, karavaan in Europa

400 boeren en boerinnen en 50 afgevaardigden van andere internationale organisatie op weg naar de machtscentra van de wereld

In India en Europa treffen activisten voorbereidingen voor een maand durende actiekaravaan door Europa, gericht tegen de vrijhandel-ideologie. Zo'n 500 Indiase boer(inn)en staan te popelen om in het rijke Europa aandacht te vragen voor hun problemen. Het zijn vooral de Multinationals en de liberaliserende maatregelen van de Wereldhandelsorganisatie WTO die een groot gevaar vormen voor hun huidige inkomen, manier van leven en natuurlijke omgeving.

De initiatiefnemer voor de Inter Continental Caravan (ICC) is de KRRS (Karmataka Raiya Ryota Sanghe), een boerenorganisatie uit de Zuid Indiase deelstaat Karnataka. De Indiase boer(inn)en willen samen met activisten uit andere continenten en Europeanen acties voeren tegen multinationals en ‘vrij’handels-instituten, onder andere tijdens de Eurotop en G8-bijeenkomst die in juni in Keulen plaatsvindt. De karavaan zal met twintig bussen acht landen aandoen. Via Campesina, de wereldwijde boer(inn)enorganisatie en People's Global Action hebben zich achter de actiekaravaan geschaard. Het waren ook Europese PGA-activisten die het initiatief hebben genomen voor de Welkomstcomités.
Naast de KRRS doen ook de afdeling van de BKU (Indian Peasants Union) uit de staten Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Uttar Pradesh, Maharastra, Madhya Pradesh, Bihar, Andra Pradesh mee aan de Karavaan. Ook de KRRS is aangesloten bij de BKU.

begin, multinationals in landbouw, de KRRS, karavaan in Europa

Multinationals in landbouw

De boer(inn)en komen naar Europa om mensen te ontmoeten en te vertellen hoe de zogenaamde 'vrije-'markteconomie hun leven en het leven van de miljoenen boer(inn)en in ontwikkelingslanden negatief beïnvloedt. Derde wereldlanden mogen van de WTO hun economieën niet meer beschermen tegen oneerlijke concurrentie en ongewenste produkten. Bovendien trachten multinationals, met behulp van WTO-regelingen, patenten te verkrijgen op planten(varieteiten) die in India door de eeuwen heen gebruikt en veredeld zijn door de boer(inn)en bevolking. Deze planten(varieteiten) zijn dan door de bedrijven enigzins genetisch veranderd zodat ze het een uitvinding kunnen noemen, maar het basismateriaal is afkomstig van lakale boer(inn)en, die voor hun kennis en veredelingsarbeid niets terug krijgen.
De boer(inn)en wijzen dit af: "Wij zijn de oorspronkelijke kwekers van het zaad, we zullen niet meewerken aan de uitvoering van wetten die ons onvervreemdbare recht op het zaad niet erkennen".

De boer(inn)en hopen met de karavaan duidelijk te kunnen maken dat de vrije markt-ideologie een doodlopende weg is; oorzaak nummer één van armoede en natuurver-nietiging op aarde, en dus niet zoals veel politici beweren de oplossing voor de enorme problemen waarvoor de mensheid vandaag de dag staat. Het liefst zouden de boer(inn)en zien dat we overal ter wereld de handen in één slaan en samen de economie in dienst stellen van de behoeftes van de mens, met respect voor de natuur.

begin, multinationals in landbouw, de KRRS, karavaan in Europa

de KRRS

De 400 boer(inn)en die naar Europa komen zijn voor een groot deel lid van de Indiase organisatie KRRS (Karnataka Raiya Ryota Sanghe) uit de Zuid-Indiase deelstaat Karnataka. In Karnataka zijn tussen 5 en 10 miljoen van de 60 miljoen inwoners bij de KRRS aangesloten. Veelal sluiten hele dorpen zich aan, waardoor het ledenaantal niet precies bekend is. De leden zijn voornamelijk kleine boer(inn)en en pachters, maar ook landloze landarbeiders.

acties

De KRRS heeft de afgelopen jaren diverse spectaculaire acties op haar naam staan: het met de blote handen ‘ontmantelen’ van de, in graan en zaden handelende, multinational Cargill, het 'onklaar maken' van de eerste Indiase Kentucky Fried Chicken en een demonstratie van 300.000 mensen tegen de WTO. De boer(inn)enorganisatie heeft de oorlog verklaard aan Monsanto. Op 28 november 1998 verbrandden 60 KRRS aanhangers een veld genetisch gemanipuleerd katoen van dat biotech-bedrijf. Ook voert de KRRS met grote regelmaat actie tegen corrupte politici en bestuurders op dorps- en districtsniveau.

alternatieven

Eind mei 1995 richtte de KRRS samen met het Third World Network (een koepel van milieugroepen uit de derde wereld) een Internationaal Instituut voor Duurzame Landbouw op in Bangalore. Het Instituut verzorgt trainingsprogramma's voor boer(inn)en die op biologische landbouw willen overstappen en helpt bij het verzamelen van inheems zaad, het opzetten van lokale zaadbanken en de herintroductie van traditionele gewassen.

strategie

Directe actie is volgens de filosofie van de KRRS noodzakelijk om veranderingen af te dwingen. Volgens Nanjundaswamy, de huidige KRRS voorzitter, is het beleid van de WTO een nieuwe vorm van kolonialisme. Hij kiest voor direct actie en heeft geen vertrouwen in politieke partijen omdat geen van iets tegen de WTO en multinationals durft te ondernemen.

decentrale organisatie

De organisatie en mobilisatie van boer(inn)en voor protesten vindt plaats op dorps, taluk niveau (enkele tientallen dorpen), districts- en deelstaatniveau. Ieder dorp kiest uit haar midden een secretaris en president, deze gekozen vertegenwoordigers ontmoeten elkaar op taluk en district-niveau. Uit hun midden wordt weer een soort van 'dagelijks bestuur' gekozen. Landelijk maakt de KRRS deel uit van een koepel van zo'n 50 Indiase massa-organisaties, genaamd the All India People's Resistance Forum (AIPRF).
Gezamenlijk roepen deze organisaties de regering op uit de WTO te stappen en het land te sluiten voor multinationals die misbruik maken van de Indiase hulpbronnen.

begin, multinationals in landbouw, de KRRS, karavaan in Europa

De karavaan in Europa

Het plan voor de Inter Continental Caravan in mei en juni 1999 is in augustus 1998 gepresenteerd tijdens een internationaal seminar over economische globalisering en verzet in Genève. en internationaal seminar over globalisering en verzet dat van 16 tot 31augustus plaatsvond in Genève, is het plan voor de karavaan in mei en juni 1999 gepresenteerd. De deelnemers, activisten uit zo'n 17 verschillende landen, reageerden heel enthousiast. Hierna zijn allemaal groepen in deverse landen en steden begonnen met de organisatie.

De ICC begint op 22 mei in Duitsland en eindigt op 22 juni in Keulen. Het is de bedoeling dat de Indiase boer(inn)en in elk land de tijd hebben voor een aandacht trekkende directe actie, het deelnemen aan publieke bijeenkomsten, persconferenties, ontmoetingen met boer(inn)en-organisaties en enige rust en ontspanning.

Doel van de karavaan
De boer(inn)en hebben de volgende redenen om naar Europa te komen:

  • Mensen in de te bezoeken landen direct confronteren met de gevolgen van economische globalisering. Het Welkomstcomité wil zoveel mogelijk mensen uit verschillende hoeken betrekken bij de organisatie van het project en de activiteiten tijdens de karavaan.
  • Bevorderen van begrip en samenwerking tussen de Indiase boer(inn)en en Europese organisaties als vakbonden, milieuorganisaties en uiteraard boer(inn)enorganisaties.
  • Aandacht trekken van lokale, landelijke en internationale media voor de nadelen van vrijhandel en protesten tegen de WTO.
  • Promoten van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid als actiemiddel voor politieke verandering.
  • Mobiliseren voor massale decentrale acties en verzet tijdens de volgende ministeriële conferentie van de WTO in de herfst van 1999 in Washington.

Actiethema`s
De ICC zal in elk geval aandacht schenken aan de onderstaande thema's. Bij de thema's staan een aantal mogelijke actieobjecten en lokaties vermeld.

  • De wereldpolitiek leidende organisaties. Goede gelegenheden en lokaties zijn de Eurotop en de vergadering van de G8 in Keulen, het WTO hoofdkwartier in Genève, OECD in Parijs, Europese Commissie en Parlement in Brussel, nationale parlementen.
  • Multinationals. Met acties bij verschillende hoofdkwartieren, lobbygroepen als European Round Table of Industrialists, EuropaBio, World Economic Forum, en mogelijk bij financiële beurzen, banken, en de Europese Centrale Bank.
  • Agro-industriën, Groene revolutie, biotechnologie, patenten op leven. Voor dit thema zijn onder andere acties mogelijk bij de FAO, de Europese Commissie, EuropaBio, Monsanto, Novartis, Nestle, Unilever, Cargill, Bayer.
  • Schuldenproblematiek "Derde wereld". Met acties bij vergadering van de G8, bij banken en bij publieke instituten zoals ministeries en parlementen.
  • Militarisme en nucleaire thema's. Gedacht wordt aan deelname aan een vredesdemonstratie naar het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.

"Als jullie alleen komen om mij te helpen, ga dan naar huis. Maar als je mijn strijd ziet als deel van jullie strijd voor overleven, dan kunnen we misschien samenwerken."
Een Aboriginal vrouw

begin, multinationals in landbouw, de KRRS, karavaan in Europa