De KRRS

top, algemene feiten, filosofie en structuur, ecologische doeleninternationale strategie, deelname aan de ICC, links

achtergrond: landbouw in India en de liberalisatie van de landbouw

De situatie van landbouw (en de rest van de maatschappij) in India verslechtert snel door het proces van globalisering. De golf van zelfmoorden door boeren (omdat ze in de vrije markt de concurrentie niet meer aankunnen en in de schulden komen) is gestopt (dit zal weer beginnen na een volgende slechte oogst), maar de wanhoop leidt tot een uitbarsting van spanning en geweld op het platteland. In Haryana zijn in oktober 23 boeren gedood door de politie en in Karnataka verloren 5 mensen het leven. In het geval van Karnataka waren deze boeren aan het protesteren tegen de verlaging van de prijs van de pinda's die ze produceren. Deze prijsdaling was een gevolg het vrijgeven van de import van plantaardige olie (zoals palmolie) die een pindaolie kan vervangen. Het landbouwverdrag van de WTO is de bron van deze problemen.

Dit heeft uiteraard ook effect op de steden. De liberalisatie van de export van uien heeft geleid tot een algemeen tekort, wat weer leidde tot een het omhoog schieten van de prijzen (in een week van 10 naar 100 rupees per kilo). Uien zijn een van de belangrijkste onderdelen van het dieet van de IndiŽrs, vooral van de armen.

top, algemene feiten, filosofie en structuur, ecologische doeleninternationale strategie, deelname aan de ICClinks

Algemene informatie

De boerenbeweging waaruit de KRRS (Karnataka Raiya Ryota Sanghe) in 1980 is ontstaan is in 1965 door vijf personen opgezet. Zij zagen de beweging als een onderdeel van een proces voor de zeer lange termijn om te werken aan een nieuwe samenleving die wordt gedragen door mensen op lokaal niveau, maar wereldwijd voor verandering zorgt. Een proces dat niet plaats zal kunnen vinden zonder de actieve en directe betrokkenheid van de samenleving als geheel.

Er bestaat geen centrale registratie van KRRS-leden. (Dit zou alleen mogelijk zijn met een met gigantische bureaucratische organisatie). Toch wordt, met informatie afkomstig van afdelingen op dorpsniveau het aantal leden van de KRRS op dit moment geschat op zo'n 10 miljoen. Karnataka heeft ongeveer 50 miljoen inwoners waarvan er ongeveer 10 miljoen in de grote steden woont waar de KRRS niet actief is.

top, algemene feiten, filosofie en structuur, ecologische doeleninternationale strategie, deelname aan de ICClinks

organisatie filosofie en politieke structuur

De KRRS is geen sectorale beweging. Haar werk gaat verder dan de specifieke problemen van de boeren. Het is gebaseerd op sociale veranderingen op elk niveau. Een ander belangrijk element is dat de autonomie van het dorp gebaseerd zou moeten zijn op de autonomie van z'n verschillende inwoners.

Voor de volledigheid van de filosofie en praktijk van de KRRS; het is een Gandhiaanse beweging. Dit betekent dat het uiteindelijke doel van haar activiteiten de realisatie is van een de 'dorps republiek', een vorm van sociale, politieke en economische organisatie gebaseerd op directe democratie, op economische en politieke autonomie en op zelfvertrouwen. Op de engelse site staat een stuk over de Gandhi-economie: 'Gandhi's Swadeshi - The Economics of Permanence' van de Indiase activist en schrijver Satish Kumar. Verder het streven naar participatie van alle leden van de gemeenschap bij de besluitvorming over de onderwerpen die hen aangaan en naar een systeem van afgevaardigden die er voor zorgen dat de afhandeling van dorpsoverschreidende problemen en onderwerpen een proces van overleg en consultatie doorloopt met alle gemeenschappen waar de beslissing op van invloed is.

Dit model is ook toegepast op de interne organisatie van de beweging. De basiseenheid van de organisatie is het dorp, het enige niveau met leden. De afdelingen op dorpsniveau beslissen over hun eigen vorm van organisatie en financiŽn en ook over hun eigen programma van acties en andere activiteiten.

Boven het dorpsniveau bestaan verschillende andere organisatielagen: het Taluk-niveau (dat een aantal dorpen omvat), het districtsniveau en het niveau van de staat. Het beslissende orgaan van op staatsniveau is het State Executive Committee, wat bestaat uit 400 afgevaardigden uit alle districten. (De KRRS is aanwezig in 17 van de 19 districten van Karnataka, een deelstaat in het zuiden van India.)

Hoewel de KRRS is gebaseerd op de overtuiging dat echte sociale veranderingen alleen van onderop kunnen komen, besloten ze in 1987 mee te doen aan de verkiezingen. Dit deden ze nadat ze hadden gemerkt dat een deel van het regeringsbeleid, dat een erg negatieve gevolgen had voor de boeren, niet werd aangepast ondanks massale burgerlijke ongehoorzaamheid. De aanwezigheid bij de wetgevende macht gaf hen een extra werktuig om het beleid te veranderen. Het meedoen aan de verkiezingen was echter aan een aantal voorwaarden gebonden. In India moet iedereen een voorschot betalen om zich te laten registreren als kandidaat. Een kandidaat krijgt dit alleen terug als hij of zij wordt gekozen. Het is de kandidaten van de KRRS niet toegestaan om hun voorschot zelf te betalen. Dit verzekert dat de beslissing over wie zich wel en niet verkiesbaar stelt is voorbehouden aan KRRS-leden in het gehele kiesdistrict.

Vanaf haar oprichting heeft de beweging zich ook ingezet voor culturele veranderingen. Ze heeft het kaste-systeem altijd afgewezen en de afschaffing hiervan een noodzakelijke stap genoemd in de richting van een sociale gerechtigheid in India. Een ander voorbeeld van de culturele veranderingen die door de KRRS worden gepromoot, is de organisatie van wat 'eenvoudige bruiloften met zelfrespect' worden genoemd. Dit is het alternatief voor de traditionele, erg dure en extravagante bruiloft die de boeren doorgaans een fortuin kost.

De KRRS heeft ook programma's die gericht zijn op het bestrijden van de patriarchale structuren. De vrouwen hebben hun eigen structuren, bijeenkomsten en programma binnen de KRRS waar ze hun eigen wensen duidelijk maken. De KRRS voerde actie tegen de feestelijkheden bij de Miss Universe Verkiezing in India. Zowel vrouwen als mannen deden hier aan mee. De organisatie roept al een lange tijd op het kiesstelsel zo te veranderen dat een minimum van de parlementszetels bezet wordt door vrouwen. Met steun van andere kleinere organisaties had deze druk als resultaat dat de Panchayets in Karnataka, het eerste orgaan werd met een vrouwenkieswet zodat nu 33% van de zetels en ambten gereserveerd zijn voor vrouwen.

Binnen de KRRS zijn duidelijke afspraken gemaakt over geweldloosheid (waarbij het gaat om geweld tegen levende wezens en niet om geweld tegen objecten) en het gebruik van geweldloze, vooral directe, actie om conflicten en problemen op te lossen wordt gepromoot. Dit geweldloze standpunt geldt niet alleen voor protesten tegen overheden en bedrijven, maar bijvoorbeeld ook voor conflicten binnen de gemeenschap. Dit heeft bijvoorbeeld als gevolg dat in de regio's waar de KRRS sterk is het geweldsniveau tussen verschillende religies veel lager ligt dan het gemiddelde niveau.

De KRRS is een van de belangrijkste tegenstanders van de BJP (de fundamentalistische Hindupartij die op dit moment de centrale Indiase regering leidt in een coalitie met 31 andere partijen) die alle mogelijke middelen heeft gebruikt om de invloed van de KRRS af te zwakken. Tot nu toe was dit zonder succes.

top, algemene feiten, filosofie en structuur, ecologische doeleninternationale strategie, deelname aan de ICClinks

ecologische doelen: alternatieven en verzet

De KRRS heeft op een logische wijze ecologische vraagstukken geÔntegreerd met de rest van haar werk. Een van de redenen hiervoor is dat de manier waarop gemeenschappen in hun eigen levensonderhoud voorzien een goed voorbeeld is van wat 'experts' een duurzame ontwikkeling noemen. Voor de KRRS is er geen reden om het werken aan alternatieven en het verzet tegen de huidige wantoestanden te scheiden omdat het een niet zonder het ander kan plaatsvinden. Het verwerpen van chemische landbouw en biotechnologie impliceert het promoten van biologische landbouw.

Een districtsafdeling in het zuiden van Karnataka ontwikkelt een Wereldwijd Centrum voor Duurzame Ontwikkeling. Hier komt een centrum dat traditionele variŽteiten van zaden in stand zal houden en verder zal ontwikkelen. Verder komen er onder andere een centrum voor traditionele technologie, een centrum voor traditionele geneeskunde en een 'groene school'.

Het feit dat traditionele technologieŽn en kennis een sleutelrol spelen bij de alternatieven die de KRRS voorstaat betekent niet dat zij nieuwe technologieŽn verwerpt. Het elektronische hek dat wordt aangelegd om het centrum voor duurzame ontwikkeling (vanwege de aanwezigheid van olifanten in het gebied) zal bijvoorbeeld op zonne-energie gaan werken. De ouderdom is geen criteria bij het accepteren of verwerpen van een technologie. Het gaat er bijvoorbeeld wel om of een technologie direct kan worden beÔnvloed en begrepen door de mensen die hem moeten gebruiken, of hij kapitaal of arbeidsintensief is en om andere politieke criteria.

De KRRS is vanaf haar ontstaan een tegenstandster van de zogenaamde 'Groene Revolutie-technologieŽn' zoals chemische en kapitaalintensieve landbouw. Op dit moment mobiliseert zij verschillende sectoren van de samenleving tegen biotechnlogie.

De liberalisering van de handel, die veel te maken heeft met de landbouw, is ook al lang een van de belangrijke onderwerpen van de KRRS. De KRRS was de eerste basisbeweging in India, en waarschijnlijk in de wereld, die opriep tot massale acties tegen de GATT en een demonstraties hield met soms wel een half miljoen mensen.

Het belangrijkste werktuigen van de KRRS zijn burgerlijke ongehoorzaamheid en directe actie. Ze heeft een lange reeks van imposante acties georganiseerd, waaronder een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid waarbij op een dag 37.000 mensen werden gearresteerd. (Deze actie viel in een periode van intensieve mobilisatie waarin zulke massa-arrestaties elke dag door de KRRS werden uitgelokt)

Een belangrijke onderdeel van het werk van de KRRS is het vertalen en overbrengen van globale thema's naar lokale kieskringen. Een ander belangrijk punt is de strijd tegen internationale organisaties en bedrijven in Karnataka. Ook op deze terreinen heeft ze spectaculaire directe acties gevoerd, zoals de bezetting door 1000 activisten van het kantoor van Cargill in Bangalore (ze gooiden al de spullen door de ramen en onstaken een groot vreugdevuur op straat.), het met ijzeren staven ontmantelen van een gebouw in aanbouw van de zaadafdeling van Cargill en de bezetting van een Kentucky Fried Chicken restaurant. Onder de naam 'Monsanto, quit India!' vinden er op dit moment veel acties plaats tegen de international Monsanto en proefvelden met genetisch gemanipuleerde gewassen van dit bedrijf.

De KRRS heeft ook gezorgd voor bezorgdheid (in Karnataka en omgeving) over de invloed van wereldwijze beleidsbepalende organisaties. Het gaat hierbij om onderwerpen die niet eenvoudig over zijn te brengen naar de boeren en andere gewone mensen, zoals multilaterale handelsovereenkomsten, de WTO, genetische manipulatie, patent op leven, enzovoorts.

Naast het onder de aandacht brengen van wereldproblemen op een lokaal niveau is de KRRS ook erg actief in nationale netwerken omdat het duidelijk is dat globale onderwerpen niet kunnen worden opgelost als de bewustwording en mobilisatie niet op hogere dan de lokale niveaus plaatsvindt. Ze heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opzetten van een nationale netwerken. Dit heeft mede geleid tot de oprichting van de BKU (Indiase boeren organisatie/vakbond) en the JAFIP (Joint Action Forum of Indian People against the WTO, welke boeren bewegingen, bewegingen uit andere sectoren zoals de industrie, vrouwen groepen en studentenorganisaties bevat).

top, algemene feiten, filosofie en structuur, ecologische doeleninternationale strategie, deelname aan de ICClinks

internationale strategie

Op internationaal niveau was de KRRS ook een van de initiators van de PGA.(Peoples' Global Action against 'Free' Trade and the WTO) en ook het idee van deze Inter Continental Caravan komt bij hen vandaan. Een andere organisatie waarvan de KRRS een van de initiators was is La Via Campesina, een wereldwijd netwerk van boerenorganisaties. Bij deze netwerken is de KRRS erg betrokken. Zo huisvest ze zowel de tweede PGA-conferentie in april 1999 als de derde internationale conferentie van La Via Campesina in oktober 1999.

Op dit moment wordt getracht om, naast de boerenorganisaties, afgevaardigden van andere massa-bewegingen (stammen, anti-stuwdamgroepen, vrouwen, vissers enz.) zich achter de analyse en standpunten in het PGA-manifest te laten scharen.

top, algemene feiten, filosofie en structuur, ecologische doeleninternationale strategie, deelname aan de ICClinks

deelname aan de karavaan

De organisaties die afgevaardigden met de karavaan naar Europa sturen zijn de BKU-afdelingen op staatsniveau uit Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Uttar Pradesh, Maharastra, Madhya Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh en natuurlijk Karnataka waar de het idee voor de karavaan vandaan kwam. Omdat de KRRS de grootste van de betrokken organisaties is, zal de afvaardiging uit Karnataka met 170 de grootste zijn. Ze worden geselecteerd door de districtsafdelingen. Ook komt er een ondersteunende groep mee met een aantal artsen, een tandarts, een gynaecoloog en dergelijke. Het aantal mensen van de verschillende organisaties dat mee wil is veel groter (en stijgt nog steeds) dan de 500 die worden geselecteerd. De Indiase mannen en vrouwen weten, ondanks dat ze meestal geen engels kunnen en vaak niet kunnen schrijven, veel af van hun problemen en de relatie met de WTO. En ze zijn erg gemotiveerd om te komen. (opschreven opmerkingen van twee indiase vrouwen)
De aanmeldingen zijn tot nu toe erg serieus omdat de aanmelders een deel van de reiskosten (5000 rupees, ongeveer 230 gulden) met hun aanmelding meesturen. De meeste van hen zijn kleine boeren, en het geld voor de reis is een combinatie van hun spaargeld, donaties van andere leden uit hun district en gratis plaatsen aangeboden door de luchtvaartmaatschappij.

top, algemene feiten, filosofie en structuur, ecologische doeleninternationale strategie, deelname aan de ICClinks

links

Meer informatie over de KRRS op het internet is te vinden op de volgende pagina's:

introductiebrief van Prof. M.D. Nanjundaswamy, de voorzitter van de KRRS.

de pagina van de IUF over de KRRS

Op het moment voert KRRS in India een verbeten gevecht tegen Monsanto, een van de grootste biotech-multinationals ter wereld.

algemene feiten, filosofie en structuur, ecologische doeleninternationale strategie, deelname aan de ICClinks