landbouw en biotechnologie

Over landbouw, biotechnologie en multinationals wordt veel geschreven, maar meestal in het Engels. De Info-groep van het Welkomstcomitee ICC biedt een inleiding in het onderwerp waarmee u even vooruit kunt.

Voedselvoorziening in greep landbouwindustrie

Waarom is de gentechnologie zo interessant voor de industrie? De agro-food sector is wereldwijd een van de belangrijkste industrietakken en belooft zichzelf met gentechnologie grote winsten. Hoe komen die winsten tot stand? Genetisch gemanipuleerde gewassen kenmerken zich door hun identificeerbaarheid van het nieuwe genconstruct. Veredelaars kunnen het intellectuele eigendom claimen van deze gentech-rassen. Dat gebeurt via patentering van de techniek waarmee een gewas veranderd is. Vaak wordt echter zo het hele gewas dan automatisch ook gepatenteerd. Patenten op voedselgewassen of landbouwhuisdieren geven de industrie greep op de gehele keten van een deel van de voedselvoorziening.

Op dit moment woedt er een fusiegolf binnen de agro-food sector om strategische gewassen en patenten op manipulatietechnieken bij elkaar te brengen. Zie voor een overzicht van de concentratie in het bedrijfsleven Rafi (Rural Advancement Foundation International) Communique July -August 1998 Seed Industry Consolidation: Who Owns Whom?

Op deze site staan de volgende nederlandstalige teksten over dit onderwerp:

Op de engelstalige pagina kunt u nog een aantal andere teksten en links vinden.

A SEED Europa (http://www.antenna.nl/aseed/) geeft de Monsanto Monitor uit. U kunt zich hier op abonneren door een mailtje te sturen naar biotech@aseed.antenna.nl.